2020-03-16
دامنه صدا

دامنه یا amplitude

تمام صداهایی که از اطراف به گوش ما میرسند از نظر فیزیکی دارای دو ویژگی اصلی میباشد.دامنه و فرکانس که در این بخش با دامنه ی صدا اشنا خواهیم شد.
Call Now Buttonتماس