2020-03-16
دامنه صدا

دامنه یا amplitude

تمام صداهایی که از اطراف به گوش ما میرسند از نظر فیزیکی دارای دو ویژگی اصلی میباشد.دامنه و فرکانس که در این بخش با دامنه ی صدا اشنا خواهیم شد.
2020-03-16
AUDIO CONCEPTS

انتشار صوت

صدا توسط مولکول های هوا طی فرایند compression و rarefaction جا به جا و در محیط گسترش میابد.
2020-03-15
مفهوم صدا

صدا چیست؟

اشنایی با مفهوم اولیه صدا و روش های تولید امواج صوتی
Call Now Buttonتماس